Ubicación
Calle: Avenida López Mateos No. Exterior: 5250 Colonia: Las águilas Estado: Jalisco Municipio: Zapopan
08:00 a.m. JUEVES, 23 DE ENERO DE 2020
Nivel Maximo Registrado

0

Regular

Contaminante Cumple
PM10
O3
CO
NO2
SO2
PM25

SIMAJ

Comparativa O3-PM10-PM25 Horario

SIMAJ

SIMAJ

Comparativa O3-PM10-PM25 Horario

SIMAJ

Datos Horario

SIMAJ

IMECA HORARIO

HORA O3 NO2 CO SO2 PM10 PM25
{{HORA}} {{O3}} {{NO2}} {{CO}} {{SO2}} {{PM10}} {{PM25}}

SIMAJ

SIMAJ

CONENTRACIONES HORARIO

HORA O3 NO2 CO SO2 PM10 PM25
{{HORA}} {{O3}} {{NO2}} {{CO}} {{SO2}} {{PM10}} {{PM25}}

SIMAJ